Läs mer


 

På vårt BVC träffar Du och Ditt barn sjuksköterskorna  Frida Horn och Sofia Sanne.  Vårt BVC har  fräscha lokaler precis i anslutning till vårdcentralen.

Till oss är Du och Ditt barn välkomna för hälsokontroller till dess att barnet börjar skolan. Vårt mål är att ni som föräldrar skall känna er trygga för ert barns hälsa och utveckling. På BVC arbetar vi utifrån ett fastställt program, se länk bredvid, med besök hos sjuksköterska och läkare. Besöken anpassar vi i möjligaste mån efter era behov.

Vi erbjuder föräldragrupper där vi bland annat diskuterar kost, olycksfall och vanliga barnsjukdomar. Föräldragruppen är också ett tillfälle att träffa andra föräldrar och vi avslutar alltid med att bjuda på fika!

Skulle ditt barn bli sjukt har vi öppet en drop in mottagning varje vardag kl 8-12.00. Mottagningen vänder sig för barn och ungdomar upp till 16 år. Efter kl 12 är ditt barn välkommet på ordinarie drop in mottagning fram till kl.14.30.

Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se